Henk van den Bosch

schilder

In de schilderijen van Henk van den Bosch speelt de architectuur een grote rol. In al zijn werken draait het om meer dan de gebouwen of de interieurs. Henk van den Bosch laat zien dat binnen en buiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Perspectief is een belangrijk middel om richting te geven en het oog te sturen. Ook heden en verleden (tijd) speelt een grote rol. Soms zijn de gebouwen futuristisch, soms zie je elementen en stijlen uit bijvoorbeeld de jaren zestig. Dit kan allemaal samenkomen in één voorstelling. Hoe je een plek ervaart is sterk afhankelijk van allerlei factoren: herinnering, locatie, ontwerp, inrichting, moment van de dag, gemoedstoestand e.d. Henk van den Bosch probeert in zijn schilderijen die elementen te laten samenvallen zodat je gedwongen wordt de ruimtes te verkennen, te ervaren en je er toe verhouden.

De kunstenaar heeft een groot beeldarchief van allerlei afbeeldingen. Deze voegt hij in Photoshop samen tot één beeld. De mate waarin verschillende voorstellingen samenvallen, de lichtval , het perspectief; het moet in zekere zin kloppen maar ook ruimte geven aan nieuwe gedachten en eenheid in compositie. Deze voorbereindende schets wordt gebruikt voor het uiteindelijke schilderij. Gaandeweg het maakproces neemt het schilderen het over: de compositie verandert, details worden weggelaten, kleuren aangepast en het toeval kan een rol spelen.

Ik vind het interessant om anderen te laten zien hoe meerdere afbeeldingen gebruikt kunnen worden om tot een ontwerp te komen, hoe een gelaagd beeld ontstaat, hoe verschillende schildertechnieken het beeld beïnvloeden, hoe verstoring van het beeld kan leiden tot nieuwe inzichten.

Werk

Recent werk

best of both worlds

 

Blinds

 

Cabin

 

Show 2

 

window 4

 

korte, actuele cv

Adres

Atelieradres: Siliciumweg 41
3812 SV Amersfoort
0651082940

www.henkvandenbosch.nl
info@henkvandenbosch.nl

Atelier open

Op afspraak

Volg Henk van den Bosch op